Korotchenzov

Grand Duke Dimitri Konstantinovich of Russia.........


Grand Duke Dimitri Konstantinovich of Russia